Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 139 38 177 -
17/02 kl 01 108 38 146 -
17/02 kl 02 92 40 132 -
17/02 kl 03 94 40 134 -
17/02 kl 04 114 42 156 -
17/02 kl 05 147 43 190 -
17/02 kl 06 184 45 229 -
17/02 kl 07 214 47 261 -
17/02 kl 08 233 45 278 -
17/02 kl 09 237 48 285 -
17/02 kl 10 226 46 272 -
17/02 kl 11 202 49 251 -
17/02 kl 12 170 46 216 -
17/02 kl 13 139 48 187 -
17/02 kl 14 116 50 166 -
17/02 kl 15 109 50 159 -
17/02 kl 16 117 52 169 -
17/02 kl 17 140 50 190 -
17/02 kl 18 171 53 224 -
17/02 kl 19 202 53 255 -
17/02 kl 20 225 54 279 -
17/02 kl 21 235 50 285 -
17/02 kl 22 231 51 282 -
17/02 kl 23 214 46 260 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 274 285 267 256
Laveste vannstand 57 79 132 138 111
Avvik gult nivå -70 -66 -55 -73 -84
Avvik orange nivå -86 -82 -71 -89 -100
Avvik rødt nivå -99 -95 -84 -102 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm