Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 166 182 177 -
17/02 kl 01 137 155 146 -
17/02 kl 02 126 143 132 -
17/02 kl 03 126 143 134 -
17/02 kl 04 147 163 156 -
17/02 kl 05 178 195 190 -
17/02 kl 06 218 238 229 -
17/02 kl 07 250 269 261 -
17/02 kl 08 270 290 278 -
17/02 kl 09 273 293 285 -
17/02 kl 10 262 281 272 -
17/02 kl 11 240 258 251 -
17/02 kl 12 208 227 216 -
17/02 kl 13 178 198 187 -
17/02 kl 14 155 176 166 -
17/02 kl 15 150 171 159 -
17/02 kl 16 158 178 169 -
17/02 kl 17 183 202 190 -
17/02 kl 18 213 231 224 -
17/02 kl 19 243 261 255 -
17/02 kl 20 266 283 279 -
17/02 kl 21 275 292 285 -
17/02 kl 22 274 292 282 -
17/02 kl 23 252 271 260 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 271 287 293 281 270
Laveste vannstand 57 76 126 133 103
Avvik gult nivå -69 -53 -47 -59 -70
Avvik orange nivå -85 -69 -63 -75 -86
Avvik rødt nivå -98 -82 -76 -88 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm