Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 177 178 179
17/02 kl 01 - 146 147 149
17/02 kl 02 - 132 135 136
17/02 kl 03 - 134 137 137
17/02 kl 04 - 156 160 160
17/02 kl 05 - 190 194 191
17/02 kl 06 - 229 233 232
17/02 kl 07 - 261 264 263
17/02 kl 08 - 278 283 283
17/02 kl 09 - 285 289 289
17/02 kl 10 - 272 278 275
17/02 kl 11 - 251 257 254
17/02 kl 12 - 216 222 219
17/02 kl 13 - 187 193 191
17/02 kl 14 - 166 169 168
17/02 kl 15 - 159 166 163
17/02 kl 16 - 169 173 171
17/02 kl 17 - 190 198 194
17/02 kl 18 - 224 227 226
17/02 kl 19 - 255 259 257
17/02 kl 20 - 279 280 280
17/02 kl 21 - 285 289 286
17/02 kl 22 - 282 284 282
17/02 kl 23 - 260 262 260

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 270 274 285 267 256
Max. fra modell: 14/02 12 272 277 289 275 255
Max. fra modell: 14/02 00 271 275 289 269 241
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm