Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 185 46 231 -
18/02 kl 01 152 43 195 -
18/02 kl 02 123 40 163 -
18/02 kl 03 105 40 145 -
18/02 kl 04 102 36 138 -
18/02 kl 05 116 36 152 -
18/02 kl 06 142 33 175 -
18/02 kl 07 175 34 209 -
18/02 kl 08 205 33 238 -
18/02 kl 09 226 32 258 -
18/02 kl 10 235 32 267 -
18/02 kl 11 229 33 262 -
18/02 kl 12 209 33 242 -
18/02 kl 13 180 32 212 -
18/02 kl 14 149 34 183 -
18/02 kl 15 123 32 155 -
18/02 kl 16 110 31 141 -
18/02 kl 17 113 31 144 -
18/02 kl 18 129 30 159 -
18/02 kl 19 157 30 187 -
18/02 kl 20 187 29 216 -
18/02 kl 21 213 29 242 -
18/02 kl 22 229 29 258 -
18/02 kl 23 231 27 258 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 274 285 267 256
Laveste vannstand 57 79 132 138 111
Avvik gult nivå -70 -66 -55 -73 -84
Avvik orange nivå -86 -82 -71 -89 -100
Avvik rødt nivå -99 -95 -84 -102 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm