Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 225 242 231 -
18/02 kl 01 186 204 195 -
18/02 kl 02 155 174 163 -
18/02 kl 03 138 159 145 -
18/02 kl 04 133 153 138 -
18/02 kl 05 146 167 152 -
18/02 kl 06 169 190 175 -
18/02 kl 07 202 225 209 -
18/02 kl 08 230 252 238 -
18/02 kl 09 250 273 258 -
18/02 kl 10 259 281 267 -
18/02 kl 11 253 275 262 -
18/02 kl 12 235 256 242 -
18/02 kl 13 205 227 212 -
18/02 kl 14 176 198 183 -
18/02 kl 15 148 168 155 -
18/02 kl 16 135 155 141 -
18/02 kl 17 138 157 144 -
18/02 kl 18 152 171 159 -
18/02 kl 19 179 198 187 -
18/02 kl 20 208 226 216 -
18/02 kl 21 233 251 242 -
18/02 kl 22 247 266 258 -
18/02 kl 23 248 265 258 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 271 287 293 281 270
Laveste vannstand 57 76 126 133 103
Avvik gult nivå -69 -53 -47 -59 -70
Avvik orange nivå -85 -69 -63 -75 -86
Avvik rødt nivå -98 -82 -76 -88 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm