Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 231 235 231
18/02 kl 01 - 195 199 196
18/02 kl 02 - 163 168 165
18/02 kl 03 - 145 150 146
18/02 kl 04 - 138 144 142
18/02 kl 05 - 152 157 155
18/02 kl 06 - 175 181 179
18/02 kl 07 - 209 213 210
18/02 kl 08 - 238 245 240
18/02 kl 09 - 258 263 259
18/02 kl 10 - 267 275 269
18/02 kl 11 - 262 267 263
18/02 kl 12 - 242 247 242
18/02 kl 13 - 212 217 214
18/02 kl 14 - 183 186 182
18/02 kl 15 - 155 158 155
18/02 kl 16 - 141 144 140
18/02 kl 17 - 144 149 143
18/02 kl 18 - 159 161 158
18/02 kl 19 - 187 189 185
18/02 kl 20 - 216 216 215
18/02 kl 21 - 242 241 239
18/02 kl 22 - 258 257 255
18/02 kl 23 - 258 256 253

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 270 274 285 267 256
Max. fra modell: 14/02 12 272 277 289 275 255
Max. fra modell: 14/02 00 271 275 289 269 241
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm