Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 218 27 245 -
19/02 kl 01 194 26 220 -
19/02 kl 02 162 25 187 -
19/02 kl 03 131 23 154 -
19/02 kl 04 110 23 133 -
19/02 kl 05 103 21 124 -
19/02 kl 06 113 21 134 -
19/02 kl 07 137 19 156 -
19/02 kl 08 170 19 189 -
19/02 kl 09 203 17 220 -
19/02 kl 10 228 16 244 -
19/02 kl 11 240 16 256 -
19/02 kl 12 237 16 253 -
19/02 kl 13 218 14 232 -
19/02 kl 14 187 13 200 -
19/02 kl 15 152 13 165 -
19/02 kl 16 122 11 133 -
19/02 kl 17 104 10 114 -
19/02 kl 18 102 9 111 -
19/02 kl 19 117 9 126 -
19/02 kl 20 146 8 154 -
19/02 kl 21 180 7 187 -
19/02 kl 22 211 7 218 -
19/02 kl 23 231 9 240 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 274 285 267 256
Laveste vannstand 57 79 132 138 111
Avvik gult nivå -70 -66 -55 -73 -84
Avvik orange nivå -86 -82 -71 -89 -100
Avvik rødt nivå -99 -95 -84 -102 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm