Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 236 253 245 -
19/02 kl 01 212 228 220 -
19/02 kl 02 178 195 187 -
19/02 kl 03 146 163 154 -
19/02 kl 04 123 142 133 -
19/02 kl 05 116 137 124 -
19/02 kl 06 125 145 134 -
19/02 kl 07 149 170 156 -
19/02 kl 08 180 200 189 -
19/02 kl 09 213 234 220 -
19/02 kl 10 235 257 244 -
19/02 kl 11 249 270 256 -
19/02 kl 12 243 265 253 -
19/02 kl 13 223 244 232 -
19/02 kl 14 191 213 200 -
19/02 kl 15 155 177 165 -
19/02 kl 16 126 147 133 -
19/02 kl 17 105 127 114 -
19/02 kl 18 103 126 111 -
19/02 kl 19 116 140 126 -
19/02 kl 20 143 169 154 -
19/02 kl 21 176 202 187 -
19/02 kl 22 207 234 218 -
19/02 kl 23 226 252 240 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 271 287 293 281 270
Laveste vannstand 57 76 126 133 103
Avvik gult nivå -69 -53 -47 -59 -70
Avvik orange nivå -85 -69 -63 -75 -86
Avvik rødt nivå -98 -82 -76 -88 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm