Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 245 245 241
19/02 kl 01 - 220 217 215
19/02 kl 02 - 187 187 -
19/02 kl 03 - 154 154 -
19/02 kl 04 - 133 133 -
19/02 kl 05 - 124 124 -
19/02 kl 06 - 134 134 -
19/02 kl 07 - 156 157 -
19/02 kl 08 - 189 189 -
19/02 kl 09 - 220 222 -
19/02 kl 10 - 244 245 -
19/02 kl 11 - 256 255 -
19/02 kl 12 - 253 251 -
19/02 kl 13 - 232 231 -
19/02 kl 14 - 200 - -
19/02 kl 15 - 165 - -
19/02 kl 16 - 133 - -
19/02 kl 17 - 114 - -
19/02 kl 18 - 111 - -
19/02 kl 19 - 126 - -
19/02 kl 20 - 154 - -
19/02 kl 21 - 187 - -
19/02 kl 22 - 218 - -
19/02 kl 23 - 240 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 270 274 285 267 256
Max. fra modell: 14/02 12 272 277 289 275 255
Max. fra modell: 14/02 00 271 275 289 269 241
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm