Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 4 20 24 -
19/02 kl 01 10 20 30 -
19/02 kl 02 12 20 32 -
19/02 kl 03 9 19 28 -
19/02 kl 04 2 19 21 -
19/02 kl 05 -7 18 11 -
19/02 kl 06 -15 16 1 -
19/02 kl 07 -20 16 -4 -
19/02 kl 08 -21 17 -4 -
19/02 kl 09 -19 18 -1 -
19/02 kl 10 -13 19 6 -
19/02 kl 11 -6 20 14 -
19/02 kl 12 3 21 24 -
19/02 kl 13 11 20 31 -
19/02 kl 14 15 20 35 -
19/02 kl 15 15 19 34 -
19/02 kl 16 10 19 29 -
19/02 kl 17 2 19 21 -
19/02 kl 18 -6 18 12 -
19/02 kl 19 -13 18 5 -
19/02 kl 20 -17 17 0 -
19/02 kl 21 -17 15 -2 -
19/02 kl 22 -14 14 0 -
19/02 kl 23 -9 13 4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 58 75 108 65 35
Laveste vannstand -19 10 35 11 -4
Avvik gult nivå -32 -15 18 -25 -55
Avvik orange nivå -51 -34 -1 -44 -74
Avvik rødt nivå -68 -51 -18 -61 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm