Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 39 5 44 61
15/02 kl 02 33 2 35 47
15/02 kl 03 33 -2 31 38
15/02 kl 04 37 -4 33 36
15/02 kl 05 42 -4 38 38
15/02 kl 06 47 -4 43 39
15/02 kl 07 52 -3 49 42
15/02 kl 08 58 -1 57 50
15/02 kl 09 62 1 63 61
15/02 kl 10 63 3 66 64
15/02 kl 11 60 6 66 61
15/02 kl 12 54 7 61 53
15/02 kl 13 48 9 57 46
15/02 kl 14 41 10 51 42
15/02 kl 15 36 12 48 -
15/02 kl 16 36 15 51 -
15/02 kl 17 38 20 58 -
15/02 kl 18 40 26 66 -
15/02 kl 19 43 32 75 -
15/02 kl 20 48 38 86 -
15/02 kl 21 54 44 98 -
15/02 kl 22 58 48 106 -
15/02 kl 23 57 51 108 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 108 125 158 115 85
Laveste vannstand 31 60 85 61 46
Avvik gult nivå -32 -15 18 -25 -55
Avvik orange nivå -51 -34 -1 -44 -74
Avvik rødt nivå -68 -51 -18 -61 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm