Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 54 54 108 -
16/02 kl 01 48 58 106 -
16/02 kl 02 40 60 100 -
16/02 kl 03 34 58 92 -
16/02 kl 04 32 51 83 -
16/02 kl 05 35 40 75 -
16/02 kl 06 38 28 66 -
16/02 kl 07 43 17 60 -
16/02 kl 08 48 12 60 -
16/02 kl 09 56 13 69 -
16/02 kl 10 62 22 84 -
16/02 kl 11 64 35 99 -
16/02 kl 12 63 48 111 -
16/02 kl 13 58 56 114 -
16/02 kl 14 51 57 108 -
16/02 kl 15 43 53 96 -
16/02 kl 16 38 47 85 -
16/02 kl 17 36 44 80 -
16/02 kl 18 36 44 80 -
16/02 kl 19 37 47 84 -
16/02 kl 20 40 51 91 -
16/02 kl 21 46 57 103 -
16/02 kl 22 53 62 115 -
16/02 kl 23 58 67 125 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 108 125 158 115 85
Laveste vannstand 31 60 85 61 46
Avvik gult nivå -32 -15 18 -25 -55
Avvik orange nivå -51 -34 -1 -44 -74
Avvik rødt nivå -68 -51 -18 -61 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm