Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 59 71 130 -
17/02 kl 01 56 73 129 -
17/02 kl 02 50 74 124 -
17/02 kl 03 42 75 117 -
17/02 kl 04 35 76 111 -
17/02 kl 05 32 77 109 -
17/02 kl 06 32 78 110 -
17/02 kl 07 35 80 115 -
17/02 kl 08 39 83 122 -
17/02 kl 09 46 87 133 -
17/02 kl 10 54 91 145 -
17/02 kl 11 62 94 156 -
17/02 kl 12 65 93 158 -
17/02 kl 13 65 88 153 -
17/02 kl 14 61 81 142 -
17/02 kl 15 53 74 127 -
17/02 kl 16 45 68 113 -
17/02 kl 17 38 63 101 -
17/02 kl 18 34 60 94 -
17/02 kl 19 33 56 89 -
17/02 kl 20 35 51 86 -
17/02 kl 21 39 46 85 -
17/02 kl 22 46 42 88 -
17/02 kl 23 53 40 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 108 125 158 115 85
Laveste vannstand 31 60 85 61 46
Avvik gult nivå -32 -15 18 -25 -55
Avvik orange nivå -51 -34 -1 -44 -74
Avvik rødt nivå -68 -51 -18 -61 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm