Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 116 142 130 -
17/02 kl 01 117 143 129 -
17/02 kl 02 114 143 124 -
17/02 kl 03 107 140 117 -
17/02 kl 04 100 140 111 -
17/02 kl 05 98 142 109 -
17/02 kl 06 100 144 110 -
17/02 kl 07 105 146 115 -
17/02 kl 08 110 147 122 -
17/02 kl 09 117 150 133 -
17/02 kl 10 124 153 145 -
17/02 kl 11 130 159 156 -
17/02 kl 12 131 159 158 -
17/02 kl 13 130 159 153 -
17/02 kl 14 121 153 142 -
17/02 kl 15 108 143 127 -
17/02 kl 16 97 133 113 -
17/02 kl 17 86 122 101 -
17/02 kl 18 80 115 94 -
17/02 kl 19 76 111 89 -
17/02 kl 20 76 110 86 -
17/02 kl 21 80 113 85 -
17/02 kl 22 86 119 88 -
17/02 kl 23 91 125 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 123 136 159 132 109
Laveste vannstand 30 56 76 52 32
Avvik gult nivå -17 -4 19 -8 -31
Avvik orange nivå -36 -23 0 -27 -50
Avvik rødt nivå -53 -40 -17 -44 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm