Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 130 129 125
17/02 kl 01 - 129 127 124
17/02 kl 02 - 124 123 119
17/02 kl 03 - 117 116 110
17/02 kl 04 - 111 109 102
17/02 kl 05 - 109 109 101
17/02 kl 06 - 110 114 106
17/02 kl 07 - 115 125 117
17/02 kl 08 - 122 134 130
17/02 kl 09 - 133 143 144
17/02 kl 10 - 145 148 152
17/02 kl 11 - 156 149 153
17/02 kl 12 - 158 144 145
17/02 kl 13 - 153 137 134
17/02 kl 14 - 142 129 124
17/02 kl 15 - 127 120 112
17/02 kl 16 - 113 109 103
17/02 kl 17 - 101 99 96
17/02 kl 18 - 94 91 92
17/02 kl 19 - 89 85 89
17/02 kl 20 - 86 83 88
17/02 kl 21 - 85 83 87
17/02 kl 22 - 88 87 89
17/02 kl 23 - 93 92 93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 108 125 158 115 85
Max. fra modell: 14/02 12 108 124 149 120 79
Max. fra modell: 14/02 00 104 117 153 115 80
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm