Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 57 83 71 -
17/02 kl 01 61 87 73 -
17/02 kl 02 64 93 74 -
17/02 kl 03 65 98 75 -
17/02 kl 04 65 105 76 -
17/02 kl 05 66 110 77 -
17/02 kl 06 68 112 78 -
17/02 kl 07 70 111 80 -
17/02 kl 08 71 108 83 -
17/02 kl 09 71 104 87 -
17/02 kl 10 70 99 91 -
17/02 kl 11 68 97 94 -
17/02 kl 12 66 94 93 -
17/02 kl 13 65 94 88 -
17/02 kl 14 60 92 81 -
17/02 kl 15 55 90 74 -
17/02 kl 16 52 88 68 -
17/02 kl 17 48 84 63 -
17/02 kl 18 46 81 60 -
17/02 kl 19 43 78 56 -
17/02 kl 20 41 75 51 -
17/02 kl 21 41 74 46 -
17/02 kl 22 40 73 42 -
17/02 kl 23 38 72 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 51 67 94 49 21
Laveste værets virkning -4 12 40 22 13
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm