Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 59 40 99 -
18/02 kl 01 61 41 102 -
18/02 kl 02 58 42 100 -
18/02 kl 03 52 44 96 -
18/02 kl 04 43 45 88 -
18/02 kl 05 35 46 81 -
18/02 kl 06 31 47 78 -
18/02 kl 07 30 48 78 -
18/02 kl 08 32 48 80 -
18/02 kl 09 37 48 85 -
18/02 kl 10 44 48 92 -
18/02 kl 11 53 49 102 -
18/02 kl 12 61 49 110 -
18/02 kl 13 66 49 115 -
18/02 kl 14 66 47 113 -
18/02 kl 15 61 44 105 -
18/02 kl 16 54 41 95 -
18/02 kl 17 45 37 82 -
18/02 kl 18 38 35 73 -
18/02 kl 19 33 32 65 -
18/02 kl 20 32 29 61 -
18/02 kl 21 34 27 61 -
18/02 kl 22 39 24 63 -
18/02 kl 23 46 22 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 108 125 158 115 85
Laveste vannstand 31 60 85 61 46
Avvik gult nivå -32 -15 18 -25 -55
Avvik orange nivå -51 -34 -1 -44 -74
Avvik rødt nivå -68 -51 -18 -61 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm