Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 54 20 74 -
19/02 kl 01 60 20 80 -
19/02 kl 02 62 20 82 -
19/02 kl 03 59 19 78 -
19/02 kl 04 52 19 71 -
19/02 kl 05 43 18 61 -
19/02 kl 06 35 16 51 -
19/02 kl 07 30 16 46 -
19/02 kl 08 29 17 46 -
19/02 kl 09 31 18 49 -
19/02 kl 10 37 19 56 -
19/02 kl 11 44 20 64 -
19/02 kl 12 53 21 74 -
19/02 kl 13 61 20 81 -
19/02 kl 14 65 20 85 -
19/02 kl 15 65 19 84 -
19/02 kl 16 60 19 79 -
19/02 kl 17 52 19 71 -
19/02 kl 18 44 18 62 -
19/02 kl 19 37 18 55 -
19/02 kl 20 33 17 50 -
19/02 kl 21 33 15 48 -
19/02 kl 22 36 14 50 -
19/02 kl 23 41 13 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 108 125 158 115 85
Laveste vannstand 31 60 85 61 46
Avvik gult nivå -32 -15 18 -25 -55
Avvik orange nivå -51 -34 -1 -44 -74
Avvik rødt nivå -68 -51 -18 -61 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm