Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 64 89 74 -
19/02 kl 01 66 95 80 -
19/02 kl 02 67 96 82 -
19/02 kl 03 63 92 78 -
19/02 kl 04 56 86 71 -
19/02 kl 05 47 79 61 -
19/02 kl 06 40 73 51 -
19/02 kl 07 35 68 46 -
19/02 kl 08 32 66 46 -
19/02 kl 09 33 67 49 -
19/02 kl 10 39 73 56 -
19/02 kl 11 47 82 64 -
19/02 kl 12 55 93 74 -
19/02 kl 13 63 102 81 -
19/02 kl 14 68 108 85 -
19/02 kl 15 68 109 84 -
19/02 kl 16 64 104 79 -
19/02 kl 17 55 95 71 -
19/02 kl 18 47 84 62 -
19/02 kl 19 38 74 55 -
19/02 kl 20 33 69 50 -
19/02 kl 21 33 68 48 -
19/02 kl 22 38 71 50 -
19/02 kl 23 45 75 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 123 136 159 132 109
Laveste vannstand 30 56 76 52 32
Avvik gult nivå -17 -4 19 -8 -31
Avvik orange nivå -36 -23 0 -27 -50
Avvik rødt nivå -53 -40 -17 -44 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm