Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 74 74 77
19/02 kl 01 - 80 78 80
19/02 kl 02 - 82 79 -
19/02 kl 03 - 78 74 -
19/02 kl 04 - 71 65 -
19/02 kl 05 - 61 55 -
19/02 kl 06 - 51 45 -
19/02 kl 07 - 46 38 -
19/02 kl 08 - 46 36 -
19/02 kl 09 - 49 38 -
19/02 kl 10 - 56 44 -
19/02 kl 11 - 64 52 -
19/02 kl 12 - 74 61 -
19/02 kl 13 - 81 70 -
19/02 kl 14 - 85 - -
19/02 kl 15 - 84 - -
19/02 kl 16 - 79 - -
19/02 kl 17 - 71 - -
19/02 kl 18 - 62 - -
19/02 kl 19 - 55 - -
19/02 kl 20 - 50 - -
19/02 kl 21 - 48 - -
19/02 kl 22 - 50 - -
19/02 kl 23 - 54 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 108 125 158 115 85
Max. fra modell: 14/02 12 108 124 149 120 79
Max. fra modell: 14/02 00 104 117 153 115 80
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm