Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 10 35 20 -
19/02 kl 01 6 35 20 -
19/02 kl 02 5 34 20 -
19/02 kl 03 4 33 19 -
19/02 kl 04 4 34 19 -
19/02 kl 05 4 36 18 -
19/02 kl 06 5 38 16 -
19/02 kl 07 5 38 16 -
19/02 kl 08 3 37 17 -
19/02 kl 09 2 36 18 -
19/02 kl 10 2 36 19 -
19/02 kl 11 3 38 20 -
19/02 kl 12 2 40 21 -
19/02 kl 13 2 41 20 -
19/02 kl 14 3 43 20 -
19/02 kl 15 3 44 19 -
19/02 kl 16 4 44 19 -
19/02 kl 17 3 43 19 -
19/02 kl 18 3 40 18 -
19/02 kl 19 1 37 18 -
19/02 kl 20 0 36 17 -
19/02 kl 21 0 35 15 -
19/02 kl 22 2 35 14 -
19/02 kl 23 4 34 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 51 67 94 49 21
Laveste værets virkning -4 12 40 22 13
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm