Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 -79 - -80 -80
15/02 kl 01 -111 -110 -109 -109
15/02 kl 02 -115 -112 -112 -111
15/02 kl 03 -90 -85 -85 -83
15/02 kl 04 -46 -41 -41 -40
15/02 kl 05 6 10 11 12
15/02 kl 06 53 55 56 58
15/02 kl 07 83 85 85 88
15/02 kl 08 91 94 94 97
15/02 kl 09 76 77 78 79
15/02 kl 10 45 44 45 46
15/02 kl 11 1 0 1 1
15/02 kl 12 -44 -45 -44 -43
15/02 kl 13 -75 -72 -72 -71
15/02 kl 14 -82 -81 -81 -80
15/02 kl 15 - -64 -64 -64
15/02 kl 16 - -30 -30 -30
15/02 kl 17 - 14 14 15
15/02 kl 18 - 56 57 57
15/02 kl 19 - 86 87 87
15/02 kl 20 - 100 101 100
15/02 kl 21 - 89 89 89
15/02 kl 22 - 61 61 61
15/02 kl 23 - 18 17 16

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 100 105 120 104 91
Max. fra modell: 14/02 12 101 106 126 111 91
Max. fra modell: 14/02 00 100 102 124 105 86
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm