Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 -31 3 -28 -
16/02 kl 01 -72 4 -68 -
16/02 kl 02 -94 4 -90 -
16/02 kl 03 -92 8 -84 -
16/02 kl 04 -69 5 -64 -
16/02 kl 05 -31 8 -23 -
16/02 kl 06 12 10 22 -
16/02 kl 07 50 11 61 -
16/02 kl 08 75 15 90 -
16/02 kl 09 82 13 95 -
16/02 kl 10 69 15 84 -
16/02 kl 11 41 17 58 -
16/02 kl 12 4 16 20 -
16/02 kl 13 -33 20 -13 -
16/02 kl 14 -59 18 -41 -
16/02 kl 15 -67 19 -48 -
16/02 kl 16 -55 17 -38 -
16/02 kl 17 -27 16 -11 -
16/02 kl 18 8 17 25 -
16/02 kl 19 43 19 62 -
16/02 kl 20 69 22 91 -
16/02 kl 21 81 24 105 -
16/02 kl 22 75 29 104 -
16/02 kl 23 52 31 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 105 120 104 91
Laveste vannstand -112 -90 -36 -29 -56
Avvik gult nivå -70 -65 -50 -66 -79
Avvik orange nivå -86 -81 -66 -82 -95
Avvik rødt nivå -101 -96 -81 -97 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm