Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 -30 -27 -28 -
16/02 kl 01 -70 -65 -68 -
16/02 kl 02 -90 -87 -90 -
16/02 kl 03 -86 -82 -84 -
16/02 kl 04 -66 -61 -64 -
16/02 kl 05 -27 -22 -23 -
16/02 kl 06 19 26 22 -
16/02 kl 07 57 63 61 -
16/02 kl 08 85 92 90 -
16/02 kl 09 89 96 95 -
16/02 kl 10 79 86 84 -
16/02 kl 11 55 63 58 -
16/02 kl 12 18 27 20 -
16/02 kl 13 -18 -8 -13 -
16/02 kl 14 -47 -36 -41 -
16/02 kl 15 -54 -44 -48 -
16/02 kl 16 -41 -29 -38 -
16/02 kl 17 -14 1 -11 -
16/02 kl 18 21 37 25 -
16/02 kl 19 56 74 62 -
16/02 kl 20 83 101 91 -
16/02 kl 21 97 114 105 -
16/02 kl 22 94 111 104 -
16/02 kl 23 71 88 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 114 128 116 103
Laveste vannstand -114 -90 -48 -35 -65
Avvik gult nivå -68 -56 -42 -54 -67
Avvik orange nivå -84 -72 -58 -70 -83
Avvik rødt nivå -99 -87 -73 -85 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm