Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - -28 -28 -29
16/02 kl 01 - -68 -69 -70
16/02 kl 02 - -90 -91 -92
16/02 kl 03 - -84 -85 -86
16/02 kl 04 - -64 -64 -66
16/02 kl 05 - -23 -23 -24
16/02 kl 06 - 22 22 21
16/02 kl 07 - 61 60 59
16/02 kl 08 - 90 88 87
16/02 kl 09 - 95 94 93
16/02 kl 10 - 84 83 82
16/02 kl 11 - 58 55 55
16/02 kl 12 - 20 17 16
16/02 kl 13 - -13 -16 -18
16/02 kl 14 - -41 -42 -45
16/02 kl 15 - -48 -49 -52
16/02 kl 16 - -38 -38 -40
16/02 kl 17 - -11 -11 -11
16/02 kl 18 - 25 25 26
16/02 kl 19 - 62 62 62
16/02 kl 20 - 91 92 90
16/02 kl 21 - 105 106 102
16/02 kl 22 - 104 106 101
16/02 kl 23 - 83 84 81

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 100 105 120 104 91
Max. fra modell: 14/02 12 101 106 126 111 91
Max. fra modell: 14/02 00 100 102 124 105 86
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm