Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 1 4 3 -
16/02 kl 01 2 7 4 -
16/02 kl 02 4 7 4 -
16/02 kl 03 6 10 8 -
16/02 kl 04 3 8 5 -
16/02 kl 05 4 9 8 -
16/02 kl 06 7 14 10 -
16/02 kl 07 7 13 11 -
16/02 kl 08 10 17 15 -
16/02 kl 09 7 14 13 -
16/02 kl 10 10 17 15 -
16/02 kl 11 14 22 17 -
16/02 kl 12 14 23 16 -
16/02 kl 13 15 25 20 -
16/02 kl 14 12 23 18 -
16/02 kl 15 13 23 19 -
16/02 kl 16 14 26 17 -
16/02 kl 17 13 28 16 -
16/02 kl 18 13 29 17 -
16/02 kl 19 13 31 19 -
16/02 kl 20 14 32 22 -
16/02 kl 21 16 33 24 -
16/02 kl 22 19 36 29 -
16/02 kl 23 19 36 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 2 31 54 49 28
Laveste værets virkning -4 3 35 29 9
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm