Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 52 52 52
17/02 kl 01 - 14 13 15
17/02 kl 02 - -19 -20 -18
17/02 kl 03 - -35 -34 -33
17/02 kl 04 - -36 -34 -34
17/02 kl 05 - -15 -12 -14
17/02 kl 06 - 14 19 16
17/02 kl 07 - 53 57 55
17/02 kl 08 - 87 92 91
17/02 kl 09 - 112 117 116
17/02 kl 10 - 120 126 124
17/02 kl 11 - 112 119 116
17/02 kl 12 - 91 98 95
17/02 kl 13 - 58 65 61
17/02 kl 14 - 27 33 31
17/02 kl 15 - 3 8 6
17/02 kl 16 - -7 0 -3
17/02 kl 17 - 1 8 5
17/02 kl 18 - 19 26 23
17/02 kl 19 - 50 56 54
17/02 kl 20 - 81 85 83
17/02 kl 21 - 107 111 109
17/02 kl 22 - 120 123 121
17/02 kl 23 - 116 119 117

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 100 105 120 104 91
Max. fra modell: 14/02 12 101 106 126 111 91
Max. fra modell: 14/02 00 100 102 124 105 86
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm