Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 50 49 99 -
18/02 kl 01 22 48 70 -
18/02 kl 02 -12 45 33 -
18/02 kl 03 -43 42 -1 -
18/02 kl 04 -63 40 -23 -
18/02 kl 05 -67 38 -29 -
18/02 kl 06 -56 38 -18 -
18/02 kl 07 -32 34 2 -
18/02 kl 08 1 34 35 -
18/02 kl 09 33 34 67 -
18/02 kl 10 58 33 91 -
18/02 kl 11 70 34 104 -
18/02 kl 12 66 32 98 -
18/02 kl 13 48 33 81 -
18/02 kl 14 19 34 53 -
18/02 kl 15 -14 34 20 -
18/02 kl 16 -41 32 -9 -
18/02 kl 17 -56 32 -24 -
18/02 kl 18 -56 31 -25 -
18/02 kl 19 -42 31 -11 -
18/02 kl 20 -16 31 15 -
18/02 kl 21 14 29 43 -
18/02 kl 22 42 30 72 -
18/02 kl 23 60 29 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 105 120 104 91
Laveste vannstand -112 -90 -36 -29 -56
Avvik gult nivå -70 -65 -50 -66 -79
Avvik orange nivå -86 -81 -66 -82 -95
Avvik rødt nivå -101 -96 -81 -97 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm