Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 90 111 99 -
18/02 kl 01 59 79 70 -
18/02 kl 02 22 40 33 -
18/02 kl 03 -10 9 -1 -
18/02 kl 04 -29 -9 -23 -
18/02 kl 05 -35 -13 -29 -
18/02 kl 06 -26 -5 -18 -
18/02 kl 07 -6 17 2 -
18/02 kl 08 28 49 35 -
18/02 kl 09 60 83 67 -
18/02 kl 10 82 106 91 -
18/02 kl 11 93 116 104 -
18/02 kl 12 90 113 98 -
18/02 kl 13 74 98 81 -
18/02 kl 14 47 71 53 -
18/02 kl 15 12 35 20 -
18/02 kl 16 -17 4 -9 -
18/02 kl 17 -31 -9 -24 -
18/02 kl 18 -31 -9 -25 -
18/02 kl 19 -16 4 -11 -
18/02 kl 20 8 27 15 -
18/02 kl 21 35 53 43 -
18/02 kl 22 64 82 72 -
18/02 kl 23 80 97 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 114 128 116 103
Laveste vannstand -114 -90 -48 -35 -65
Avvik gult nivå -68 -56 -42 -54 -67
Avvik orange nivå -84 -72 -58 -70 -83
Avvik rødt nivå -99 -87 -73 -85 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm