Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 40 61 49 -
18/02 kl 01 37 57 48 -
18/02 kl 02 34 52 45 -
18/02 kl 03 33 52 42 -
18/02 kl 04 34 54 40 -
18/02 kl 05 32 54 38 -
18/02 kl 06 30 51 38 -
18/02 kl 07 26 49 34 -
18/02 kl 08 27 48 34 -
18/02 kl 09 27 50 34 -
18/02 kl 10 24 48 33 -
18/02 kl 11 23 46 34 -
18/02 kl 12 24 47 32 -
18/02 kl 13 26 50 33 -
18/02 kl 14 28 52 34 -
18/02 kl 15 26 49 34 -
18/02 kl 16 24 45 32 -
18/02 kl 17 25 47 32 -
18/02 kl 18 25 47 31 -
18/02 kl 19 26 46 31 -
18/02 kl 20 24 43 31 -
18/02 kl 21 21 39 29 -
18/02 kl 22 22 40 30 -
18/02 kl 23 20 37 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 2 31 54 49 28
Laveste værets virkning -4 3 35 29 9
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm