Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 54 1 55 54
15/02 kl 02 54 -1 53 50
15/02 kl 03 81 -1 80 75
15/02 kl 04 127 -3 124 119
15/02 kl 05 178 -3 175 171
15/02 kl 06 224 -4 220 218
15/02 kl 07 254 -4 250 248
15/02 kl 08 261 -2 259 256
15/02 kl 09 245 -3 242 241
15/02 kl 10 210 -1 209 210
15/02 kl 11 166 -1 165 166
15/02 kl 12 122 -2 120 121
15/02 kl 13 92 1 93 90
15/02 kl 14 84 0 84 83
15/02 kl 15 100 1 101 -
15/02 kl 16 136 -1 135 -
15/02 kl 17 180 -1 179 -
15/02 kl 18 222 -1 221 -
15/02 kl 19 253 -2 251 -
15/02 kl 20 265 0 265 -
15/02 kl 21 254 0 254 -
15/02 kl 22 224 2 226 -
15/02 kl 23 181 2 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 270 285 269 256
Laveste vannstand 53 75 129 136 109
Avvik gult nivå -70 -65 -50 -66 -79
Avvik orange nivå -86 -81 -66 -82 -95
Avvik rødt nivå -101 -96 -81 -97 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm