Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 134 3 137 -
16/02 kl 01 93 4 97 -
16/02 kl 02 71 4 75 -
16/02 kl 03 73 8 81 -
16/02 kl 04 96 5 101 -
16/02 kl 05 134 8 142 -
16/02 kl 06 177 10 187 -
16/02 kl 07 215 11 226 -
16/02 kl 08 240 15 255 -
16/02 kl 09 247 13 260 -
16/02 kl 10 234 15 249 -
16/02 kl 11 206 17 223 -
16/02 kl 12 169 16 185 -
16/02 kl 13 132 20 152 -
16/02 kl 14 106 18 124 -
16/02 kl 15 98 19 117 -
16/02 kl 16 110 17 127 -
16/02 kl 17 138 16 154 -
16/02 kl 18 173 17 190 -
16/02 kl 19 208 19 227 -
16/02 kl 20 234 22 256 -
16/02 kl 21 246 24 270 -
16/02 kl 22 240 29 269 -
16/02 kl 23 217 31 248 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 270 285 269 256
Laveste vannstand 53 75 129 136 109
Avvik gult nivå -70 -65 -50 -66 -79
Avvik orange nivå -86 -81 -66 -82 -95
Avvik rødt nivå -101 -96 -81 -97 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm