Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 182 35 217 -
17/02 kl 01 142 37 179 -
17/02 kl 02 108 38 146 -
17/02 kl 03 89 41 130 -
17/02 kl 04 88 41 129 -
17/02 kl 05 106 44 150 -
17/02 kl 06 136 43 179 -
17/02 kl 07 172 46 218 -
17/02 kl 08 205 47 252 -
17/02 kl 09 229 48 277 -
17/02 kl 10 237 48 285 -
17/02 kl 11 230 47 277 -
17/02 kl 12 207 49 256 -
17/02 kl 13 175 48 223 -
17/02 kl 14 143 49 192 -
17/02 kl 15 118 50 168 -
17/02 kl 16 108 50 158 -
17/02 kl 17 113 53 166 -
17/02 kl 18 133 51 184 -
17/02 kl 19 162 53 215 -
17/02 kl 20 192 54 246 -
17/02 kl 21 218 54 272 -
17/02 kl 22 232 53 285 -
17/02 kl 23 231 50 281 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 270 285 269 256
Laveste vannstand 53 75 129 136 109
Avvik gult nivå -70 -65 -50 -66 -79
Avvik orange nivå -86 -81 -66 -82 -95
Avvik rødt nivå -101 -96 -81 -97 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm