Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 215 49 264 -
18/02 kl 01 187 48 235 -
18/02 kl 02 153 45 198 -
18/02 kl 03 122 42 164 -
18/02 kl 04 102 40 142 -
18/02 kl 05 98 38 136 -
18/02 kl 06 109 38 147 -
18/02 kl 07 133 34 167 -
18/02 kl 08 166 34 200 -
18/02 kl 09 198 34 232 -
18/02 kl 10 223 33 256 -
18/02 kl 11 235 34 269 -
18/02 kl 12 231 32 263 -
18/02 kl 13 213 33 246 -
18/02 kl 14 184 34 218 -
18/02 kl 15 151 34 185 -
18/02 kl 16 124 32 156 -
18/02 kl 17 109 32 141 -
18/02 kl 18 109 31 140 -
18/02 kl 19 123 31 154 -
18/02 kl 20 149 31 180 -
18/02 kl 21 179 29 208 -
18/02 kl 22 207 30 237 -
18/02 kl 23 225 29 254 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 270 285 269 256
Laveste vannstand 53 75 129 136 109
Avvik gult nivå -70 -65 -50 -66 -79
Avvik orange nivå -86 -81 -66 -82 -95
Avvik rødt nivå -101 -96 -81 -97 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm