Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 255 276 264 -
18/02 kl 01 224 244 235 -
18/02 kl 02 187 205 198 -
18/02 kl 03 155 174 164 -
18/02 kl 04 136 156 142 -
18/02 kl 05 130 152 136 -
18/02 kl 06 139 160 147 -
18/02 kl 07 159 182 167 -
18/02 kl 08 193 214 200 -
18/02 kl 09 225 248 232 -
18/02 kl 10 247 271 256 -
18/02 kl 11 258 281 269 -
18/02 kl 12 255 278 263 -
18/02 kl 13 239 263 246 -
18/02 kl 14 212 236 218 -
18/02 kl 15 177 200 185 -
18/02 kl 16 148 169 156 -
18/02 kl 17 134 156 141 -
18/02 kl 18 134 156 140 -
18/02 kl 19 149 169 154 -
18/02 kl 20 173 192 180 -
18/02 kl 21 200 218 208 -
18/02 kl 22 229 247 237 -
18/02 kl 23 245 262 254 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 279 293 281 268
Laveste vannstand 51 75 117 130 100
Avvik gult nivå -68 -56 -42 -54 -67
Avvik orange nivå -84 -72 -58 -70 -83
Avvik rødt nivå -99 -87 -73 -85 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm