Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 264 268 264
18/02 kl 01 - 235 240 234
18/02 kl 02 - 198 204 198
18/02 kl 03 - 164 171 165
18/02 kl 04 - 142 149 144
18/02 kl 05 - 136 142 139
18/02 kl 06 - 147 153 149
18/02 kl 07 - 167 174 171
18/02 kl 08 - 200 206 201
18/02 kl 09 - 232 238 233
18/02 kl 10 - 256 263 257
18/02 kl 11 - 269 276 270
18/02 kl 12 - 263 270 266
18/02 kl 13 - 246 251 247
18/02 kl 14 - 218 223 218
18/02 kl 15 - 185 189 184
18/02 kl 16 - 156 160 155
18/02 kl 17 - 141 145 139
18/02 kl 18 - 140 144 138
18/02 kl 19 - 154 157 152
18/02 kl 20 - 180 182 178
18/02 kl 21 - 208 208 205
18/02 kl 22 - 237 236 233
18/02 kl 23 - 254 253 249

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 265 270 285 269 256
Max. fra modell: 14/02 12 266 271 291 276 256
Max. fra modell: 14/02 00 265 267 289 270 251
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm