Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 229 27 256 -
19/02 kl 01 218 28 246 -
19/02 kl 02 194 25 219 -
19/02 kl 03 162 25 187 -
19/02 kl 04 131 24 155 -
19/02 kl 05 108 22 130 -
19/02 kl 06 99 21 120 -
19/02 kl 07 107 20 127 -
19/02 kl 08 130 20 150 -
19/02 kl 09 162 18 180 -
19/02 kl 10 196 17 213 -
19/02 kl 11 224 17 241 -
19/02 kl 12 239 17 256 -
19/02 kl 13 238 16 254 -
19/02 kl 14 220 15 235 -
19/02 kl 15 189 15 204 -
19/02 kl 16 154 14 168 -
19/02 kl 17 123 13 136 -
19/02 kl 18 103 12 115 -
19/02 kl 19 99 10 109 -
19/02 kl 20 112 10 122 -
19/02 kl 21 139 10 149 -
19/02 kl 22 172 9 181 -
19/02 kl 23 204 10 214 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 270 285 269 256
Laveste vannstand 53 75 129 136 109
Avvik gult nivå -70 -65 -50 -66 -79
Avvik orange nivå -86 -81 -66 -82 -95
Avvik rødt nivå -101 -96 -81 -97 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm