Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -32 55 23 -
18/02 kl 01 -53 56 3 -
18/02 kl 02 -64 53 -11 -
18/02 kl 03 -60 53 -7 -
18/02 kl 04 -39 50 11 -
18/02 kl 05 -7 50 43 -
18/02 kl 06 28 48 76 -
18/02 kl 07 57 46 103 -
18/02 kl 08 70 48 118 -
18/02 kl 09 67 48 115 -
18/02 kl 10 51 47 98 -
18/02 kl 11 27 45 72 -
18/02 kl 12 1 44 45 -
18/02 kl 13 -25 45 20 -
18/02 kl 14 -45 42 -3 -
18/02 kl 15 -54 41 -13 -
18/02 kl 16 -47 40 -7 -
18/02 kl 17 -25 39 14 -
18/02 kl 18 6 37 43 -
18/02 kl 19 36 34 70 -
18/02 kl 20 57 32 89 -
18/02 kl 21 63 31 94 -
18/02 kl 22 53 30 83 -
18/02 kl 23 32 28 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 141 148 129 118 90
Laveste vannstand -79 -94 -22 -13 -60
Avvik gult nivå -65 -58 -77 -88 -116
Avvik orange nivå -86 -79 -98 -109 -137
Avvik rødt nivå -105 -98 -117 -128 -156
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm