Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 112 -1 111 111
15/02 kl 02 168 0 168 162
15/02 kl 03 227 3 230 220
15/02 kl 04 270 9 279 270
15/02 kl 05 284 11 295 296
15/02 kl 06 265 12 277 285
15/02 kl 07 221 13 234 244
15/02 kl 08 172 17 189 193
15/02 kl 09 132 23 155 153
15/02 kl 10 105 26 131 128
15/02 kl 11 93 27 120 117
15/02 kl 12 100 24 124 126
15/02 kl 13 128 26 154 158
15/02 kl 14 174 26 200 206
15/02 kl 15 227 28 255 -
15/02 kl 16 270 27 297 -
15/02 kl 17 291 23 314 -
15/02 kl 18 281 21 302 -
15/02 kl 19 244 16 260 -
15/02 kl 20 194 15 209 -
15/02 kl 21 147 13 160 -
15/02 kl 22 111 8 119 -
15/02 kl 23 88 6 94 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 321 302 291 263
Laveste vannstand 94 79 151 160 113
Avvik gult nivå -65 -58 -77 -88 -116
Avvik orange nivå -86 -79 -98 -109 -137
Avvik rødt nivå -105 -98 -117 -128 -156
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm