Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 80 -1 79 -
16/02 kl 01 92 -1 91 -
16/02 kl 02 126 0 126 -
16/02 kl 03 173 3 176 -
16/02 kl 04 221 6 227 -
16/02 kl 05 255 8 263 -
16/02 kl 06 265 13 278 -
16/02 kl 07 247 18 265 -
16/02 kl 08 213 24 237 -
16/02 kl 09 175 29 204 -
16/02 kl 10 145 36 181 -
16/02 kl 11 123 45 168 -
16/02 kl 12 111 50 161 -
16/02 kl 13 114 53 167 -
16/02 kl 14 136 53 189 -
16/02 kl 15 173 56 229 -
16/02 kl 16 214 57 271 -
16/02 kl 17 249 56 305 -
16/02 kl 18 265 56 321 -
16/02 kl 19 257 56 313 -
16/02 kl 20 228 57 285 -
16/02 kl 21 190 56 246 -
16/02 kl 22 155 54 209 -
16/02 kl 23 127 55 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 321 302 291 263
Laveste vannstand 94 79 151 160 113
Avvik gult nivå -65 -58 -77 -88 -116
Avvik orange nivå -86 -79 -98 -109 -137
Avvik rødt nivå -105 -98 -117 -128 -156
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm