Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 106 53 159 -
17/02 kl 01 98 53 151 -
17/02 kl 02 106 48 154 -
17/02 kl 03 133 51 184 -
17/02 kl 04 172 54 226 -
17/02 kl 05 211 55 266 -
17/02 kl 06 240 55 295 -
17/02 kl 07 249 53 302 -
17/02 kl 08 238 55 293 -
17/02 kl 09 214 55 269 -
17/02 kl 10 186 58 244 -
17/02 kl 11 160 58 218 -
17/02 kl 12 139 55 194 -
17/02 kl 13 124 56 180 -
17/02 kl 14 121 56 177 -
17/02 kl 15 135 61 196 -
17/02 kl 16 163 59 222 -
17/02 kl 17 197 60 257 -
17/02 kl 18 227 59 286 -
17/02 kl 19 243 59 302 -
17/02 kl 20 241 61 302 -
17/02 kl 21 222 59 281 -
17/02 kl 22 195 58 253 -
17/02 kl 23 167 55 222 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 321 302 291 263
Laveste vannstand 94 79 151 160 113
Avvik gult nivå -65 -58 -77 -88 -116
Avvik orange nivå -86 -79 -98 -109 -137
Avvik rødt nivå -105 -98 -117 -128 -156
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm