Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 141 55 196 -
18/02 kl 01 120 56 176 -
18/02 kl 02 109 53 162 -
18/02 kl 03 113 53 166 -
18/02 kl 04 134 50 184 -
18/02 kl 05 166 50 216 -
18/02 kl 06 201 48 249 -
18/02 kl 07 230 46 276 -
18/02 kl 08 243 48 291 -
18/02 kl 09 240 48 288 -
18/02 kl 10 224 47 271 -
18/02 kl 11 200 45 245 -
18/02 kl 12 174 44 218 -
18/02 kl 13 148 45 193 -
18/02 kl 14 128 42 170 -
18/02 kl 15 119 41 160 -
18/02 kl 16 126 40 166 -
18/02 kl 17 148 39 187 -
18/02 kl 18 179 37 216 -
18/02 kl 19 209 34 243 -
18/02 kl 20 230 32 262 -
18/02 kl 21 236 31 267 -
18/02 kl 22 226 30 256 -
18/02 kl 23 205 28 233 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 321 302 291 263
Laveste vannstand 94 79 151 160 113
Avvik gult nivå -65 -58 -77 -88 -116
Avvik orange nivå -86 -79 -98 -109 -137
Avvik rødt nivå -105 -98 -117 -128 -156
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm