Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 186 216 196 -
18/02 kl 01 164 194 176 -
18/02 kl 02 154 187 162 -
18/02 kl 03 159 194 166 -
18/02 kl 04 174 210 184 -
18/02 kl 05 206 239 216 -
18/02 kl 06 238 271 249 -
18/02 kl 07 268 298 276 -
18/02 kl 08 282 312 291 -
18/02 kl 09 274 307 288 -
18/02 kl 10 257 286 271 -
18/02 kl 11 228 258 245 -
18/02 kl 12 200 230 218 -
18/02 kl 13 174 203 193 -
18/02 kl 14 154 179 170 -
18/02 kl 15 141 169 160 -
18/02 kl 16 144 172 166 -
18/02 kl 17 164 192 187 -
18/02 kl 18 196 222 216 -
18/02 kl 19 226 253 243 -
18/02 kl 20 246 274 262 -
18/02 kl 21 250 277 267 -
18/02 kl 22 237 265 256 -
18/02 kl 23 215 244 233 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 311 336 320 312 291
Laveste vannstand 84 79 143 141 108
Avvik gult nivå -68 -43 -59 -67 -88
Avvik orange nivå -89 -64 -80 -88 -109
Avvik rødt nivå -108 -83 -99 -107 -128
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm