Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 45 75 55 -
18/02 kl 01 44 74 56 -
18/02 kl 02 45 78 53 -
18/02 kl 03 46 81 53 -
18/02 kl 04 40 76 50 -
18/02 kl 05 40 73 50 -
18/02 kl 06 37 70 48 -
18/02 kl 07 38 68 46 -
18/02 kl 08 39 69 48 -
18/02 kl 09 34 67 48 -
18/02 kl 10 33 62 47 -
18/02 kl 11 28 58 45 -
18/02 kl 12 26 56 44 -
18/02 kl 13 26 55 45 -
18/02 kl 14 26 51 42 -
18/02 kl 15 22 50 41 -
18/02 kl 16 18 46 40 -
18/02 kl 17 16 44 39 -
18/02 kl 18 17 43 37 -
18/02 kl 19 17 44 34 -
18/02 kl 20 16 44 32 -
18/02 kl 21 14 41 31 -
18/02 kl 22 11 39 30 -
18/02 kl 23 10 39 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 57 61 56 24
Laveste værets virkning -1 -1 48 28 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm