Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 178 24 202 -
19/02 kl 01 151 21 172 -
19/02 kl 02 127 20 147 -
19/02 kl 03 112 20 132 -
19/02 kl 04 112 19 131 -
19/02 kl 05 129 17 146 -
19/02 kl 06 160 15 175 -
19/02 kl 07 196 13 209 -
19/02 kl 08 228 11 239 -
19/02 kl 09 248 13 261 -
19/02 kl 10 251 12 263 -
19/02 kl 11 237 11 248 -
19/02 kl 12 212 8 220 -
19/02 kl 13 180 6 186 -
19/02 kl 14 148 7 155 -
19/02 kl 15 122 6 128 -
19/02 kl 16 108 5 113 -
19/02 kl 17 112 3 115 -
19/02 kl 18 133 0 133 -
19/02 kl 19 166 1 167 -
19/02 kl 20 202 -1 201 -
19/02 kl 21 229 -1 228 -
19/02 kl 22 241 -1 240 -
19/02 kl 23 235 -2 233 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 321 302 291 263
Laveste vannstand 94 79 151 160 113
Avvik gult nivå -65 -58 -77 -88 -116
Avvik orange nivå -86 -79 -98 -109 -137
Avvik rødt nivå -105 -98 -117 -128 -156
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm