Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 14 22 36 34
15/02 kl 02 51 26 77 75
15/02 kl 03 70 25 95 98
15/02 kl 04 69 24 93 97
15/02 kl 05 52 29 81 82
15/02 kl 06 22 25 47 57
15/02 kl 07 -13 28 15 18
15/02 kl 08 -43 25 -18 -15
15/02 kl 09 -60 25 -35 -34
15/02 kl 10 -63 22 -41 -39
15/02 kl 11 -50 19 -31 -27
15/02 kl 12 -22 21 -1 1
15/02 kl 13 17 15 32 41
15/02 kl 14 54 16 70 76
15/02 kl 15 78 14 92 -
15/02 kl 16 83 16 99 -
15/02 kl 17 71 15 86 -
15/02 kl 18 45 13 58 -
15/02 kl 19 11 21 32 -
15/02 kl 20 -24 17 -7 -
15/02 kl 21 -51 22 -29 -
15/02 kl 22 -65 24 -41 -
15/02 kl 23 -64 29 -35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 126 128 92 64
Laveste vannstand -41 -15 7 0 -55
Avvik gult nivå -53 -26 -24 -60 -88
Avvik orange nivå -68 -41 -39 -75 -103
Avvik rødt nivå -81 -54 -52 -88 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm