Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 35 35 36 34
15/02 kl 02 76 78 77 75
15/02 kl 03 92 95 95 98
15/02 kl 04 90 93 93 97
15/02 kl 05 77 80 81 82
15/02 kl 06 45 49 47 57
15/02 kl 07 14 18 15 18
15/02 kl 08 -18 -15 -18 -15
15/02 kl 09 -37 -33 -35 -34
15/02 kl 10 -45 -41 -41 -39
15/02 kl 11 -33 -29 -31 -27
15/02 kl 12 -3 3 -1 1
15/02 kl 13 31 35 32 41
15/02 kl 14 68 73 70 76
15/02 kl 15 90 95 92 -
15/02 kl 16 99 104 99 -
15/02 kl 17 84 90 86 -
15/02 kl 18 57 63 58 -
15/02 kl 19 25 31 32 -
15/02 kl 20 -10 -4 -7 -
15/02 kl 21 -31 -26 -29 -
15/02 kl 22 -42 -34 -41 -
15/02 kl 23 -37 -29 -35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 134 150 136 95
Laveste vannstand -45 -18 0 -16 -57
Avvik gult nivå -48 -18 -2 -16 -57
Avvik orange nivå -63 -33 -17 -31 -72
Avvik rødt nivå -76 -46 -30 -44 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm