Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
15/02 kl 01 0% 0% 0% 35
15/02 kl 02 0% 0% 0% 78
15/02 kl 03 0% 0% 0% 95
15/02 kl 04 0% 0% 0% 93
15/02 kl 05 0% 0% 0% 80
15/02 kl 06 0% 0% 0% 49
15/02 kl 07 0% 0% 0% 18
15/02 kl 08 0% 0% 0% -15
15/02 kl 09 0% 0% 0% -33
15/02 kl 10 0% 0% 0% -41
15/02 kl 11 0% 0% 0% -29
15/02 kl 12 0% 0% 0% 3
15/02 kl 13 0% 0% 0% 35
15/02 kl 14 0% 0% 0% 73
15/02 kl 15 0% 0% 0% 95
15/02 kl 16 0% 0% 0% 104
15/02 kl 17 0% 0% 0% 90
15/02 kl 18 0% 0% 0% 63
15/02 kl 19 0% 0% 0% 31
15/02 kl 20 0% 0% 0% -4
15/02 kl 21 0% 0% 0% -26
15/02 kl 22 0% 0% 0% -34
15/02 kl 23 0% 0% 0% -29

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm