Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 -48 33 -15 -
16/02 kl 01 -20 38 18 -
16/02 kl 02 15 44 59 -
16/02 kl 03 43 49 92 -
16/02 kl 04 58 53 111 -
16/02 kl 05 56 56 112 -
16/02 kl 06 42 53 95 -
16/02 kl 07 17 54 71 -
16/02 kl 08 -10 59 49 -
16/02 kl 09 -34 64 30 -
16/02 kl 10 -48 61 13 -
16/02 kl 11 -52 60 8 -
16/02 kl 12 -42 66 24 -
16/02 kl 13 -20 64 44 -
16/02 kl 14 11 61 72 -
16/02 kl 15 41 58 99 -
16/02 kl 16 61 62 123 -
16/02 kl 17 66 60 126 -
16/02 kl 18 57 57 114 -
16/02 kl 19 38 60 98 -
16/02 kl 20 12 59 71 -
16/02 kl 21 -15 59 44 -
16/02 kl 22 -37 55 18 -
16/02 kl 23 -50 57 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 126 128 92 64
Laveste vannstand -41 -15 7 0 -55
Avvik gult nivå -53 -26 -24 -60 -88
Avvik orange nivå -68 -41 -39 -75 -103
Avvik rødt nivå -81 -54 -52 -88 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm