Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - -15 -18 -19
16/02 kl 01 - 18 15 13
16/02 kl 02 - 59 58 56
16/02 kl 03 - 92 89 87
16/02 kl 04 - 111 109 107
16/02 kl 05 - 112 109 107
16/02 kl 06 - 95 93 93
16/02 kl 07 - 71 68 68
16/02 kl 08 - 49 46 46
16/02 kl 09 - 30 28 24
16/02 kl 10 - 13 13 8
16/02 kl 11 - 8 10 5
16/02 kl 12 - 24 24 21
16/02 kl 13 - 44 44 42
16/02 kl 14 - 72 70 70
16/02 kl 15 - 99 100 99
16/02 kl 16 - 123 123 121
16/02 kl 17 - 126 127 121
16/02 kl 18 - 114 113 108
16/02 kl 19 - 98 97 92
16/02 kl 20 - 71 68 65
16/02 kl 21 - 44 41 38
16/02 kl 22 - 18 16 11
16/02 kl 23 - 7 6 1

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 99 126 128 92 64
Max. fra modell: 14/02 12 99 127 121 95 65
Max. fra modell: 14/02 00 98 121 123 100 5
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm